About Us

,חברת י.א. מיטווך ובניו פועלת בישראל עוד משנת 1933
.בישראל TERADATA -ו NCR והנה המפיצה הבלעדית של התאגידים
:על צוותה של החברה נימנים כ- 200 אנשי מקצוע מהשורה הראשונה, העוסקים ב
.ושותפיה העסקיים NCR תכנון ויישום של פתרונות מיחשוב המבוססים על מערכות
.שותפיה העסקיים , ואחרים , Teradata תכנון ויישום של פתרונות מחסני נתונים המבוססים על מערכות
.שותפיה העסקיים , ואחרים , Avaya תכנון ויישום של פתרונות תקשורת המבוססים על מערכות
.אינטגרציה של מרכיבי המערכות האמורות לכלל פתרונות תקשוב כוללניים
.פיתוח של מערכות תוכנה כלליות וייעודיות
:תכנון ויישום של מערכות מורכבות בתחומי התמחות שונים, ובכלל זה
,מערכות מחסני נתונים, מערכות לשרות עצמי, מערכות לשירותי קהל, מערכות לעיבוד מסמכים
.ומערכות מיחשוב ליישומים כלליים Contact / Call Center מערכות
.(שיווק מגוון רחב של מוצרים לסביבת המיחשוב (עזרי מחשב
.הדרכה, הטמעה ותמיכה לכל מרכיבי המערכות הללו, ותחזוקתן בכל שעות היממה